BIỂU ĐỒ NGÀY SINH TRONG NHÂN SỐ HỌC


I. BIỂU ĐỒ NGÀY SINH LÀ GÌ?

Biểu đồ này được tạo lập từ ngày tháng năm sinh của bạn theo một thiết kế đặc biệt của các nhà thần số, từ đó giúp bạn khám phá sâu sắc thêm những đặc trưng tính cách vô cùng cụ thể và nổi trội mà đôi khi bạn không ngờ tới của chính mình.

II. Ý NGHĨA CỦA 9 SỐ TRONG BIỂU ĐỒ NGÀY SINH

Ý NGHĨA 9 CON SỐ TRONG BIỂU ĐỒ NGÀY SINH

Số 1: đại diện cho cái tôi và cách nó thể hiện ra bên ngoài

Số 2: đại diện cho sự nhạy cảm và trực giác

Số 3: đại diện cho trí nhớ, trí lực, những hoạt động lĩnh vực hoạt động thiên về trí não

Số 4: đại diện cho sự thực tế, vật chất, nguyên tắc, óc tổ chức

Số 5: biểu thị chiều sâu cảm xúc, tình yêu thương, sự tự do biểu đạt và tính nghệ thuật

Số 6: con số đại diện cho sự sáng tạo & tình yêu

Số 7: con số thể hiện sự tự trải nghiệm & những bài học

Số 8: Con số thể hiện sức mạnh và sự độc lập

Số 9: con số thể hiện lý tưởng, tham vọng, hoài bão, trách nhiệm