SỐ LINH HỒN


1. KHÁI NIỆM SỐ LINH HỒN

Đây là con số đại diện cho nội tâm, những khao khát sâu thẳm thầm kín bên trong bạn, bản chất của bạn, là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến những quyết định và lựa chọn của bạn trong cuộc sống, yếu tố dẫn đường cho bạn tìm về đời sống nội tâm bình an, hạnh phúc và đủ đầy từ bên trong.


2. CÁCH TÍNH

Tổng số các chữ số tương ứng với các nguyên âm trong họ và tên được rút gọn còn một con số. Kết quả chung là 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11/2, 22/4, 33/6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Trong bảng các chữ in đậm là nguyên âm (A,E,I,U,O) Y* là lưỡng âm: Một số trường hợp là Nguyên âm: Khi y đứng với một phụ âm VD: Thy, Kỳ, Vy...hoặc đứng một mình như VD: Ý hoặc trong một nguyển âm đôi không có phụ âm VD: Uy, Ay Một số khác là phụ âm: Khi đứng trong một nguyên âm đôi, nguyên âm ba kết hợp với một phụ âm VD: Huyền, Huy, Thuý...

VD người có tên Đào Tiến Dũng Số linh hồn = 1+ 6 + 9 + 5 + 3 = 2+4 = 6 -> Số linh hồn là 6


SỐ TÍNH CÁCH

1. KHÁI NIỆM SỐ TÍNH CÁCH

Đây là con số cho thấy sự thể hiện của bạn ra với thế giới bên ngoài cũng như cách mọi người xung quanh nhìn vào bạn. Sự biểu hiện ở đây thông qua lối sống, ngôn ngữ hoặc cách hành xử hàng ngày của bạn.


2. CÁCH TÍNH

Tổng số các chữ số tương ứng với các phụ âm trong họ và tên được rút gọn còn 1 con số. Kết quả chung là 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11/2, 22/4, 33/6. VD người có tên Đào Tiến Dũng Số tính cách = 4+2+5+4+5+7 = 2 + 7 = 9 -> số tính cách là 9


SỐ VẬN MỆNH (SỨ MỆNH)


1. KHÁI NIỆM SỐ VẬN MỆNH

Đây là một trong những con số chủ chốt vô cùng quan trọng, được lấy từ họ tên của bạn. Đúng như tên gọi của nó, con số này thể hiện cho chúng ta biết về đích đến của bạn trong cuộc đời, con người bạn cần trở thành trong tương lai, những bài học nào bạn cần hoàn thiện để phát huy tối đa tiềm năng của mình.


2. CÁCH TÍNH 1

Cộng tất cả chữ cái trong họ tên (= Chỉ số linh hồn+ chỉ số tính cách) Kết quả chung là 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11/2, 22/4, 33/6.

VD người có tên Đào Tiến Dũng Số Vận mệnh = 1+ 6 + 9 + 5 + 3 + 6 + 9 + 4 + 2 + 5 + 4 + 5 +7= 5 +1= 6 -> Số vận mệnh là 6


2. CÁCH TÍNH 2

tương tự với số Chủ đạo, cộng riêng từng số trong họ và tên lại, sau đó mới cộng các kết quả lại vs nhau. Nếu ra 11/22/33 thì giữ nguyên kết quả là số master 11/2, 22/4, 33/6